kancelaria magdalena górna
adwokat magdalena górna

Adwokat Magdalena Górna - Łódź

Pracę w zawodzie prawnika rozpoczęłam w 2011 roku jako aplikant adwokacki po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Obecnie jestem adwokatem Łódzkiej Izby Adwokackiej. W dalszym ciągu doskonalę się zawodowo m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Prawo jest bowiem dziedziną wciąż zmieniającą się, a zatem celem prawidłowej reprezentacji Klientów każdy prawnik powinien nieustanne zgłębiać jego literę.

Celem, jaki przyświeca mi na co dzień w pracy adwokata jest profesjonalna pomoc klientom poprzez świadczenie kompleksowych usług prawnych na najwyższym poziomie merytorycznym przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy z dziedziny prawa. Pracę moją cechują wysokie standardy etyczne, dbam także o przestrzeganie tajemnicy adwokackiej zapewniając bezpieczeństwo powierzonych informacji. Zdaję sobie sprawę z tego, że korzystanie z pomocy prawnika dość często spowodowane jest trudną i przytłaczającą sytuacją, dlatego staram się zapewniać klientom kompleksowe wsparcie i ułatwiać im funkcjonowanie wśród skomplikowanych przepisów i procedur prawnych.

Czytaj dalej

Oferta kencelarii adwokackiej

Kancelaria adwokacka z pełnym zaangażowaniem dba o powierzone nam sprawy, dokładając jak najwyższej staranności, by świadczona pomoc prawna spełniała wszelkie Państwa oczekiwania. Staramy się, aby każdy Klient otrzymał kompleksową i zgodną z jego oczekiwaniami pomoc prawnika, a powierzona kancelarii sprawa zakończyła się dla niego pomyślnie. Dzięki wiedzy merytorycznej, doświadczeniu oraz dobrym relacjom z Klientami skutecznie działamy udzielając porad prawnych, sporządzając pisma oraz reprezentując Państwa przed sądami i innymi organami na następujących płaszczyznach prawa.

adwokat Łódź

Prawo cywilne

Jako Państwa prawnik świadczę fachową pomoc, m. in. w zakresie spraw dotyczących kwestii takich jak: darowizna, odwołanie darowizny, nabycie i przeniesienie własności, współwłasność, zniesienie współwłasności, postępowania działowe, wady oświadczenia woli, przedawnienie roszczeń, ochrona prawa własności oraz posiadania.

kancelaria adwokacka Łódź

Prawo rodzinne

Moja kancelaria oferuję opiekę prawną m. in. w sprawach takich jak: rozwód, unieważnienie małżeństwa, separacja, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, podział majątku, dochodzenie alimentów, opieka. Wspieram Klientów poczynając od negocjacji przedrozwodowych aż do prawomocnego zakończenia postępowania rozwodowego.

prawnik Łódź

Prawo spadkowe

Klienci kancelarii liczyć mogą na profesjonalną pomoc prawną w kwestiach takich jak: dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie testamentowe, stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, zapis, polecenie, zbycie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, ustalenie niegodności dziedziczenia.

prawnik adwokat

Prawo nieruchomości

Kancelaria oferuje reprezentację m. in. w procesach o roszczenia związane z ochroną własności, o naruszenie posiadania, zasiedzenie nieruchomości, uwłaszczenie i zniesienie współwłasności, w postępowaniu wieczysto – księgowym. Jako prawnik zajmuję się także sporządzaniem umów np. umowa najmu lokali, dzierżawy nieruchomości, a także fachowych opinii prawnych.

kancelaria adwokacka

Prawo odszkodowawcze

Kancelaria adwokacka pomaga w uzyskaniu odszkodowania za szkody na mieniu i osobie w tym odszkodowań m. in. z tytułu zdarzeń takich jak: wypadek komunikacyjny i inne zdarzenie losowe, błąd medyczny, wypadek przy pracy, przestępstwo bądź wykroczenie, uszkodzenie mienia a także w dochodzeniu zadośćuczynienia za krzywdę.

prawnik kancelaria

Prawo ochrony zdrowia psychicznego

Jako Państwa adwokat oferuję pomoc prawną dotyczącą m. in. spraw takich jak: przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody, wgląd w dokumentację medyczną, przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo na jej wniosek lub na wniosek np. jej przedstawiciela ustawowego, małżonka.

adwokat kancelaria

Prawo ochrony danych osobowych

Jako adwokat zajmuję się przygotowywaniem dokumentów określających zasady, zakres przetwarzania danych osobowych oraz warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Należy do nich w szczególności Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Prawo pracy

Zakres usług kancelarii w tej dziedzinie to m. in. konstruowanie i opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia etc., reprezentowanie Klientów zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy w sprawach takich jak: nawiązanie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy.

Prawo karne

Kancelaria zajmuje się m. in. kwestiami takimi jak: jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (w tym odebranie prawa jazdy), oszustwo, kradzież, paserstwo, wypadek komunikacyjny, błąd medyczny, zniesławienie, stalking, przestępstwo narkotykowe, pobicie, rozbój, o odroczenie lub zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny.

Ius est ars boni et aequi.

Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne. Celsus
magdalena górna - pomoc prawnicza
Jak mogę pomóc?

Kancelaria Adwokacka oferuje profesjonalną obsługę prawną zarówno firm jak i podmiotów indywidualnych. Jako Państwa adwokat świadczę pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania – przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Moja kancelaria adwokacka reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, wszelkimi organami np. administracji publicznej.

Czytaj dalej
8000

Przepisów prawnych

1000

Pomysłów

15000

Porad prawnych

100%

Zaangażowania

Dlaczego moja kancelaria?
Skuteczność

Kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie merytorycznym przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy z dziedziny prawa gwarancją zwieńczenia sprawy sukcesem.

Zaangażowanie

Zaangażowanie oraz zindywidualizowane podejście do każdej z prowadzonych spraw w połączeniu z wiedzą oraz doświadczeniem - dla Państwa wygrana sprawa, dla mnie zaś satysfakcja zawodowa.

Pasja

Nić porozumienia łącząca adwokata z Klientem przy wykonywaniu zawodu z pasją, dynamizmem i zaangażowaniem receptą na rozwiązanie każdego problemu oraz wyjście z najcięższej opresji.

Kontakt
  • Ul. Andrzeja Struga 26 lok. 23, 90-513 Łódź
  • kontakt@adwokatgorna.pl
  • +48 606 245 859
Skontaktuj się ze mną już teraz