kancelaria magdalena górna

Jak mogę pomóc?

  1. Home
  2. Jak mogę pomóc?

Jak mogę pomóc?

kancelaria magdalena górna

Jak mogę pomóc?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Górna oferuje profesjonalną obsługę prawną zarówno firm jak i podmiotów indywidualnych. Jako Państwa adwokat świadczę pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania – przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Moja kancelaria adwokacka reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, wszelkimi organami np. administracji publicznej. Jako Państwa adwokat oferuję pomoc prawną wszystkim tym, którzy m. in. mają zamiar założyć sprawę sądową (o rozwód, o alimenty, sprawę spadkową, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie, chcą rozwiązać sprawę związaną z nieruchomościami, lokalami, mają problemy z pracodawcą, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, popełnili wykroczenie czy przestępstwo lub też nie z własnej woli stały się stroną postępowania sądowego – otrzymały pozew, wniosek, akt oskarżenia oraz dotyczącą innej tematyki – także pozasądowej). Jako prawnik z pasją świadczę pomoc w formie porad prawnych, sporządzania wszelkich pism procesowych, umów, reprezentacji Klientów przed sądami, urzędami i innymi instytucjami sądowego oraz pozasądowego rozstrzygania sporów.

Towarzyszę i doradzam osobom powierzającym sprawy mojej kancelarii adwokackiej także na etapie negocjacji lub mediacji. Zaangażowanie w każdą ze spraw (niezależnie od jej wagi) w połączeniu z wiedzą merytoryczną oraz praktyką przekładam na świadczenie pomocy prawnej najwyższej jakości, co z kolei prowadzi do zwieńczenia sprawy sukcesem. Dla Klienta jest to wygrana sprawa sądowa, dla mnie zaś satysfakcja zawodowa. Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną m. in. z dziedzin takich jak: prawo cywilne, prawo odszkodowawcze, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo nieruchomości, prawo ochrony danych osobowych, prawo o ochronie zdrowia psychicznego, prawo karne, prawo pracy – zobacz: zakres usług – tam potrzebne informacje. Jeśli sprawa, z którą mają Państwo problem nie została wymieniona w obszarze działalności kancelarii, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Porozmawiamy oraz ustalimy dalsze kroki, jakie należy podjąć.

Porady prawne

Niekiedy do pomyślnego rozwiązania sprawy wystarczy jedynie porada prawna - by wyjaśnić Klientowi dalszy tok postępowania, doradzić co powinien w danej sytuacji zrobić. W ramach świadczonych porad prawnych w Łodzi gwarantuję szczegółową analizę każdej sprawy i dobór najkorzystniejszego dla Klienta sposobu rozwiązania sprawy. Porady prawne świadczone przeze mnie są bardzo rzetelnie.

Pisma procesowe

Jako adwokat zajmuję się pisaniem pism procesowych – czasem fachowe napisanie profesjonalnego pisma w postępowaniu przedsądowym lub w postępowaniu sądowym wystarcza, by zapewnić klientom kancelarii adwokackiej pozytywne rozwiązanie sprawy. Jako prawnik ceniący sobie wysokie standardy jakość z należytą starannością sporządzam pisma procesowe takie jak np. pozew, odpowiedź na pozew, wniosek, odpowiedź na wniosek, sprzeciw od nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, skarga administracyjna, zażalenie, apelacja, kasacja, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu i inne.

kancelaria magdalena górna
kancelaria magdalena górna

Adwokat w sądzie

Sprawy sądowe prowadzę według reguł najwyższej staranności. Każdą (niezależnie od jej wagi) sprawę zawsze opracowuję w sposób dokładny i metodyczny dostosowując właściwą taktykę postępowania zgodnie z oczekiwaniami klienta. Sposób prowadzenia sprawy jest zawsze przejrzysty dla Klienta. Jako Państwa adwokat informuję na bieżąco o stanie prowadzonej przeze mnie sprawy sądowej oraz o podejmowanych w procesie sądowym czynnościach. Klient ma możliwość zapoznania się z każdym pismem składanym do sądu, gdyż działam w Jego najlepszym interesie.

Mediacja

Mediacja jest to metoda polubownego rozwiązywania sporu, w której strony z pomocą bezstronnego mediatora osiągają porozumienie. Jest ona możliwa we wszystkich sprawach, w których dopuszczalne przez prawo jest zawarcie ugody. Zaletą jest to, iż dzięki wszczęciu mediacji przerwany zostaje bieg przedawnienia. Mediację można stosować np. w sprawach: o zapłatę, rozwiązanie lub niewykonanie/ nienależyte wykonanie umowy, o zniesienie współwłasności, w sprawach pracowniczych, o dział spadku, w sprawach rozwodowych, o separację, o podział majątku dorobkowego, o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Jako Państwa adwokat reprezentuję Klientów zarówno w mediacjach sądowych (toczących się w sądzie) jak i pozasądowych (przed wniesieniem sprawy do sądu).

Zwolnienie od kosztów sądowych

Jeśli nie są Państwo w stanie ponieść kosztów sądowych oraz kosztów wynagrodzenia adwokata, a chcą Państwo skorzystać z fachowej i profesjonalnej pomocy prawnej w formie m. in. zastępstwa procesowego otwiera się przed Państwem możliwość ustanowienia adwokata z urzędu oraz zwolnienia od kosztów sądowych. Strona dla której został wyznaczony pełnomocnik z urzędu nie musi uiszczać jego honorarium. Adwokat z urzędu nie tylko profesjonalnie poprowadzi sprawę, do której został wyznaczony, ale i pomoże sporządzić właściwe w danej sprawie pismo wszczynające postępowanie (pozew, wniosek) – jeśli wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu zostanie złożony do sądu przed wszczęciem postępowania.

Ustanowienie adwokata z urzędu

Wedle procedury cywilnej we wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i wyznaczeniu adwokata z urzędu mogą Państwo wskazać adwokata, któremu zdecydujecie się powierzyć swoją sprawę. Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczy wtedy wskazanego adwokata. Celem dokonania uzgodnień przed złożeniem takiego wniosku właściwe będzie skontaktowanie się z wybranym adwokatem. W razie potrzeby moja kancelaria adwokacka z siedzibą w Łodzi oferuje pomoc w napisaniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu.

Skuteczność

Kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie merytorycznym przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy z dziedziny prawa gwarancją zwieńczenia sprawy sukcesem.

Zaangażowanie

Zaangażowanie oraz zindywidualizowane podejście do każdej z prowadzonych spraw w połączeniu z wiedzą oraz doświadczeniem - dla Państwa wygrana sprawa, dla mnie zaś satysfakcja zawodowa.

Pasja

Nić porozumienia łącząca adwokata z Klientem przy wykonywaniu zawodu z pasją, dynamizmem i zaangażowaniem receptą na rozwiązanie każdego problemu oraz wyjście z najcięższej opresji.

kancelaria magdalena górna

Elastyczny czas pracy, zabezpieczenie interesów Klienta

Godziny spotkań ustalane są indywidualnie, moja kancelaria adwokacka w Łodzi działa w sposób elastyczny – tak, by spełnić oczekiwania Klienta i w jak najlepszy sposób zabezpieczyć jego interesy. Adwokat w procesie sądowym jest niezastąpiony z uwagi na posiadaną wiedzę, doświadczenie oraz znajomość praktyki sądowej, co pozwala na właściwe reagowanie w sytuacjach nagłych mających dość często miejsce podczas rozprawy sądowej, która z natury swej jest dynamiczna. Istnieje ryzyko, iż osoba nieposiadająca znajomości prawa naraża się na błąd lub choćby „przegapienie” chwili, w której należy dokonać konkretnej czynności procesowej. Towarzyszę Klientom mojej kancelarii adwokackiej i wspieram ich nie tylko pod kątem prawnym. Przed rozprawą przygotowuję ich do procesu, tak aby na sali sądowej czuli się komfortowo.

Zaufanie. Tajemnica adwokacka

Podstawą owocnej współpracy jest zaufanie - z satysfakcją stwierdzam, iż moi klienci obdarzają mnie nim bez problemu. Wiedzą bowiem, iż sprawą ich zajmę się z najwyższą starannością, a wszelkie informacje mi powierzone zachowane zostaną na zawsze w tajemnicy, gdyż etyka adwokacka jest dla mnie jednym z fundamentów pracy w zawodzie prawnika. Zapewniam, iż udając się do mojej łódzkiej kancelarii adwokackiej, otrzymają Państwo produkt najwyższej jakości na rynku usług prawniczych.

Komfort Klienta

Swą kancelarię adwokacką z siedzibą w centrum Łodzi prowadzę z pasją i zaangażowaniem, jestem także otwarta na ludzi, więc pewnie te elementy pomagają mi nawiązywać dobry kontakt z Klientem. Pragnę zapewnić dobre samopoczucie osób przychodzących do mojej kancelarii adwokackiej, gdyż wiem z jakim stresem wiąże się powierzenie komuś niekiedy najistotniejszych, trudnych czy przykrych informacji z życia. Wychodząc temu naprzeciw zapewniłam, aby wnętrze łódzkiej kancelarii zapewniało komfortowe samopoczucie i działało kojąco.

Dlaczego warto?

Ludzie z problemami prawnymi spotykają się na co dzień, jednak nie wszyscy wiedzą, iż pomoc adwokata sprawia, iż mogą je rozwiązać znacznie lepiej. Korzystając ze znajomości instrumentów prawnych oraz praktyki zawodowej poprowadzę państwa do zakończenia sprawy sukcesem. Pomoc specjalisty w dziedzinie prawa zapewnia uniknięcie błędów, których skutki niekiedy bywają nieodwracalne, a popełnianych z powodu nieznajomości skomplikowanych przepisów prawnych. Jako Państwa adwokat zawsze przedstawiam interpretację prawną tak, aby była zrozumiała dla każdego. Jako Państwa pełnomocnik pilnuję za klientów kancelarii przestrzegania terminów ustawowych czy sądowych, których niedochowanie bardzo często oznacza bezskuteczność czynności procesowej, a w konsekwencji nawet przegranie sprawy. Do najistotniejszych z punktu widzenia Klienta terminów należą np. termin na wniesienie środków odwoławczych (zwyczajne - apelacja, zażalenie; nadzwyczajne – skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

Ius est ars boni et aequi.

Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne. Celsus
Kontakt
  • Ul. Andrzeja Struga 26 lok. 23, 90-513 Łódź
  • kontakt@adwokatgorna.pl
  • +48 606 245 859
Skontaktuj się ze mną już teraz