kancelaria magdalena górna

Prawo karne

  1. Home
  2. Prawo karne

Prawo karne

adwokat magdalena górna prawo karne

Jako Państwa obrońca, pełnomocnik

W dziedzinie prawa karnego gwarantuję pomoc prawną jako obrońca, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub pełnomocnik powoda cywilnego (pokrzywdzonego) w postępowaniu karnym.

Obrona na wszystkich etapach postępowania

Jako Państwa adwokat świadczę usługi takie jak: obrona osoby podejrzanej/ obrona podejrzanego/ obrona oskarżonego na wszystkich etapach postępowania karnego – zarówno w postępowaniu przygotowawczym, sądowym jak i wykonawczym. Reprezentuję Klientów przed prokuraturą, przed sądem - we wszystkich instancjach, a także w ramach postępowania wykonawczego.

W czym mogę pomóc?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Górna zajmuje się m. in. sprawami takimi jak: jazda pod wpływem alkoholu lub jazda pod wpływem środków odurzających (w tym odebranie prawa jazdy), oszustwo, kradzież, paserstwo, wypadek komunikacyjny, błąd medyczny, zniesławieni, stalking, przestępstwo narkotykowe, pobicie, rozbój.

Kancelaria adwokacka oferuje usługi adwokackie m. in. takie jak: sporządzanie pozwów cywilnych w postępowaniu karnym, prywatny akt oskarżenia, odpowiedź na akt oskarżenia, wnioski dowodowe, apelacje, wniosków o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Jeśli posiadają Państwo wyrok skazujący

Jako adwokat świadczę pomoc prawną sporządzając i popierając wnioski o: warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, o odroczenie lub zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego.

Jako Państwa adwokat od prawa karnego oferuję elastyczny czas pracy i dyspozycyjność, co jest bardzo istotną kwestią w sprawach z tej dziedziny (np. tymczasowe aresztowanie). Zapraszam do kontaktu.

Kontakt
  • Ul. Andrzeja Struga 26 lok. 23, 90-513 Łódź
  • kontakt@adwokatgorna.pl
  • +48 606 245 859
Skontaktuj się ze mną już teraz