kancelaria magdalena górna

Prawo ochrony danych osobowych

  1. Home
  2. Prawo ochrony danych osobowych

Prawo ochrony danych osobowych

adwokat magdalena górna prawo ochrony danych osobowych

Co to są dane osobowe?

Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przykładowe dane osobowe to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e – mail oraz IP, PESEL, NIP, wykształcenie, cechy osobowości, informacje o posiadanym majątku, wyniki badań medycznych oraz wszelkie informacje o chorobach. Do informacji przetwarzanych w zbiorach danych zastosowanie znajduje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Czy w naszym przypadku mamy do czynienia ze zbiorem danych?

Odpowiedź na pytanie jest niejednokrotnie w pewnym zakresie kwestią uznania administracyjnego organów dokonujących kontroli, którego prawidłowość podlega weryfikacji przez Naczelny Sąd Administracyjny. Jako Państwa adwokat czuwam nad tym, aby Klient podjął konieczne w jego sytuacji działania.

Co powinien zrobić podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych?

Przez Administratora Danych Osobowych powinna zostać przygotowana dokumentacja ochrony danych osobowych. Jest to nieodzowne nie tylko ze względu na panujące wymogi prawne, ale i z uwagi na to, iż wymagał tego będzie (celem ich zabezpieczenia) podmiot z nami współpracujący, który w ramach swojej działalności powierza nam dane osobowe znajdujące się w jego zbiorach . Również w tym zakresie pomoże Państwu moja kancelaria adwokacka.

Co jeszcze mogę dla Państwa zrobić?

Jako prawnik zajmuję się przygotowywaniem dokumentów, które opisują zasady, zakres przetwarzania danych oraz warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Należą do nich w szczególności: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, Wzory upoważnień do przetwarzania danych osobowych, Ewidencja Upoważnień.

adwokat magdalena górna

Warto wiedzieć

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Górna udziela także porad w kwestiach takich jak:

- kiedy i na jakich zasadach nastąpić może powierzenie przez administratora innemu podmiotowi przetwarzania danych osobowych,

- ochrona danych osobowych sensytywnych (wrażliwych),

- zabezpieczenie danych,

- udzielanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

- obowiązki osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

- udostępnianie, powierzanie i przekazywanie danych osobowych,

- odpowiedzialność za naruszenie systemu ochrony danych osobowych

- organizacja systemu ochrony danych osobowych.

Uwaga! nowe przepisy

W maju 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Nowe przepisy oraz zasady, na których się one opierają dotyczą wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe w sposób zautomatyzowany na terenie UE. Za nieprzestrzeganie zasad ogólnych Rozporządzenia przewidziana została kara w wysokości do 20 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstw do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu za poprzedni rok (art. 83 ust. 5 lit. a ustawy). W związku z koniecznością wdrożenia rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zmianom ulegnie także Ustawa o ochronie danych osobowych. Do owych zmian warto odpowiednio jak najszybciej się przygotować.

Pomoże w tym Państwu moja kancelaria adwokacka.

adwokat magdalena górna
Kontakt
  • Ul. Andrzeja Struga 26 lok. 23, 90-513 Łódź
  • kontakt@adwokatgorna.pl
  • +48 606 245 859
Skontaktuj się ze mną już teraz