kancelaria magdalena górna

Prawo ochrony zdrowia psychicznego

  1. Home
  2. Prawo ochrony zdrowia psychicznego

Prawo ochrony zdrowia psychicznego

adwokat magdalena górna prawo ochrony zdrowia psychicznego

"Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka."
(preambuła do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994 roku)

Jak mogę pomóc?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Górna prowadzi sprawy z zakresu prawa o ochronie zdrowia psychicznego podejmując działania mające na celu zapewnienie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi. Jako Państwa adwokat udzielam porady prawne, sporządzam pisma procesowe, prowadzę sprawy sądowe, w tym sporządzam środki odwoławcze od orzeczeń. Swoich klientów otaczam także opieką prawną w zakresie rozmów z lekarzami.

Jako adwokat oferuję pomoc prawną w zakresie spraw takich jak:

- dochodzenie praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,

- współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym osób przebywających w szpitalu psychiatrycznym,

- wgląd w dokumentację medyczną za zgodą osoby korzystającej ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego,

- przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody,

- przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo na jej wniosek lub na wniosek jej przedstawiciela ustawowego, małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa bądź osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę.

Kompleksowa, rzetelna pomoc

Wykonywanie zawodu adwokata to dla mnie przede wszystkim możliwość wykorzystania nabytej wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia w celu pomocy Klientom. Zaangażowanie oraz zindywidualizowane podejście do każdej z prowadzonych spraw w połączeniu z wiedzą oraz doświadczeniem - dla Państwa wygrana sprawa, dla mnie zaś satysfakcja zawodowa. Jako adwokat pracuję z werwą i pasją. Wyznaję zasadę, iż na pierwszym miejscu jest człowiek, prawo zaś jest dla ludzi, nie na odwrót. Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Górna podejmuje zatem działania jak najpełniej odzwierciedlające ich potrzeby. Klienci są dla mnie partnerami, dbam o to, aby ich komfort pozostał niezachwiany. Stawiam na kompleksową i rzetelną pomoc, w relacjach z klientem kieruję się empatią i zrozumieniem.

Komfort Klienta

Jako Państwa pełnomocnik staram się służyć wsparciem nie tylko prawnym w często niełatwych realiach sal sądowych. Jako prawnik wyznaję zasadę, iż adwokat jest po to, aby te ciężkie sytuacje jak najbardziej Państwu ułatwić. Zdając sobie sprawę, iż powierzenie swoich ważnych, z reguły trudnych i przykrych życiowych spraw jest sytuacją stresującą dbam o to, aby to Klientowi jak najbardziej ułatwić nie tylko poprzez moje „ludzkie” podejście ale i przyjazne oraz kojące wnętrze jakie posiada moja kancelaria adwokacka z siedzibą w Łodzi. Ważna jest dla mnie kultura osobista, szacunek dla stron procesu i sądu oraz takt, które to pozwalają mi na umiejętne prowadzenie nawet najdelikatniejszych spraw, do których należą sprawy z dziedziny „ochrona zdrowia psychicznego”.

Kontakt
  • Ul. Andrzeja Struga 26 lok. 23, 90-513 Łódź
  • kontakt@adwokatgorna.pl
  • +48 606 245 859
Skontaktuj się ze mną już teraz