kancelaria magdalena górna

Prawo odszkodowawcze

  1. Home
  2. Prawo odszkodowawcze

Prawo odszkodowawcze

prawo odszkodowawcze

Odszkodowania - Łódź

Odszkodowanie to naprawienie szkód majątkowych powstałych wskutek okoliczności jak np. wypadek przy pracy, upadek na skutek poślizgnięcia wypadek komunikacyjny, błąd medyczny czy śmierć osoby bliskiej. Odszkodowanie ma także za zadanie pokryć utracone korzyści, które poszkodowany osiągnąłby, gdyby szkoda nie powstała oraz pozostałe poniesione koszty. Jedną z naczelnych zasad prawa cywilnego jest iż ten, kto ze swojej winy wyrządził komuś szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Stanowi ona podstawę dochodzenia odszkodowania za wszelkie delikty (działania niezgodne z prawem, które spowodowały uszczerbek w majątku poszkodowanego). Do takich zdarzeń należą np. przestępstwa, wykroczenia, wypadki komunikacyjne, zabójstwo czy psychiczne i fizyczne znęcanie się nad osobą najbliższą. W przypadku uszkodzenia ciała poszkodowany może domagać się od sprawcy odszkodowania obejmującego wszelkie poniesione koszty, w tym zapłaty renty z tytułu zmniejszonych możliwości zarobkowych. Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Górna pomaga w realizacji powyższej zasady dochodząc przed sądem odszkodowań za szkody na mieniu i osobie, w tym odszkodowań z tytułu zdarzeń takich jak:

- wypadki komunikacyjne i inne zdarzenia losowe,

- błędy medyczne,

- wypadki przy pracy,

- przestępstwa bądź wykroczenia,

- zabójstwa,

- uszkodzenie mienia,

- psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad osobą najbliższą.

Ponadto kancelaria pomaga klientom w dochodzeniu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu, za linie energetyczne, rury ciepłownicze etc. Jeśli potrzebny Państwu adwokat w Łodzi, który pomoże uzyskać należne odszkodowanie, prosimy o kontakt z kancelarią.

Jakiej wysokości odszkodowanie mogę uzyskać?

Moja kancelaria adwokacka z siedzibą w Łodzi oferuje pomoc także przy określeniu wysokości przysługującego odszkodowania. Oferuję kompleksowe usługi obejmujące również reprezentowanie Klientów na etapie przedsądowym. Prowadzę mediacje i negocjacje, a także sprawy sądowe – również w postępowaniu likwidacyjnym. Wiedza oraz znajomość praktyki orzeczniczej pozwala mi na skuteczne dochodzenie roszczeń w Państwa imieniu. Wbrew pozorom uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania nie zawsze musi wiązać się z długim i trudnym postępowaniem sądowym. Odpowiednie udokumentowanie i umotywowanie pozwu zapewnia większe szanse na sprawiedliwy wyrok. Dlatego tak ważne jest zwrócenie się o pomoc do doświadczonego i zaangażowanego adwokata.

Zadośćuczynienie, renta

Zadośćuczynienie jest formą rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody niemajątkowej. Ma ono za zadanie złagodzić negatywne przeżycia takie jak ból oraz cierpienia psychiczne poszkodowanego. W przypadku ofiary śmiertelnej odszkodowania może się domagać rodzina zmarłego. Moja kancelaria adwokacka pomaga poszkodowanym w dochodzeniu zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę – ból oraz cierpienie fizyczne i psychiczne będące skutkiem wypadku. W przypadku śmierci pokrzywdzonego jako adwokat w imieniu najbliższych członków rodziny zmarłego pomagam dochodzić odszkodowania obejmującego dodatkowo koszty pogrzebu, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a także renty z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu.

Pomoc na każdym etapie postępowania

Jako Państwa prawnik doradzam kiedy i w jakiej sytuacji można dochodzić roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynienia. Moja kancelaria adwokacka prawa cywilnego i odszkodowawczego oferuje kompleksową pomoc przy prowadzeniu wyżej wymienionych spraw, reprezentując Klientów także na etapie przedsądowym – m.in. w korespondencji z zakładem ubezpieczeń w postępowaniu likwidacyjnym, a także w trakcie postępowania sądowego.

Kompleksowa pomoc adwokata w procesie ubiegania się o odszkodowanie zapewnia spokój związany ze świadomością posiadania profesjonalnego wsparcia podczas całego procesu. Jednocześnie gwarantuje, że Państwa uwadze nie umknie żaden szczegół związany ze sprawą, a każda cenna informacja zostanie odpowiednio wykorzystana. Jako adwokat zajmujący się kompleksową pomocą w procesie ubiegania się o odszkodowanie zapewniam pełne zaangażowanie, dyskrecję oraz nienaganną komunikację, stale informując Klienta o postępach w sprawie.

Kontakt
  • Ul. Andrzeja Struga 26 lok. 23, 90-513 Łódź
  • kontakt@adwokatgorna.pl
  • +48 606 245 859
Skontaktuj się ze mną już teraz