kancelaria magdalena górna

Prawo pracy

  1. Home
  2. Prawo pracy

Prawo pracy

adwokat magdalena górna prawo pracy

Prawo pracy jest gałęzią prawa zajmującą się regulacją stosunków między pracodawcą a pracownikiem. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców określa kodeks pracy. Prawo pracy statuuje m. in. zasady obowiązujące strony stosunku pracy takie jak: swoboda nawiązania stosunku pracy, poszanowanie dóbr osobistych pracownika, zasada równego traktowania pracowników, zakaz dyskryminacji, prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę, prawo do wypoczynku, obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników. Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, powinien on także przestrzegać zasady, według której postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Ustawodawca w kodeksie pracy wprowadził również zasady wg. których pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych organizacji, pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem pracy.

Jeśli stwierdzą Państwo, iż któraś z powyższych zasad została przez drugą stronę stosunku pracy naruszona Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Górna oferuje swoją pomoc i profesjonalne wsparcie w dochodzeniu swoich praw.

Przestrzeganie norm prawa pracy pozwala uniknąć wielu problematycznych sytuacji oraz daje szanse na owocną współpracę stron. Gałąź, jaką jest prawo pracy stwarza niejednokrotnie problemy interpretacyjne przysparzając pracodawcy lub pracownikowi wątpliwości co do tego, jak powinni się w danej sytuacji zachować, by nie przekroczyć swoich uprawnień bądź nie przeoczyć możliwości skorzystania ze swoich praw. Niejednokrotnie w celu uniknięcia ciężkich w skutkach pomyłek warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie. Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Górna z najwyższą starannością zajmuje się dochodzeniem roszczeń zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy.

Prawo pracy – zakres pomocy prawnej

PORADY PRAWNE, UMOWY, NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKÓW PRACY, REPREZENTACJA PRZED SĄDEM PRACY

Kancelaria świadczy usługi w formie porad prawnych i wydawania opinii prawych m. in. z zakresu nawiązywania, rozwiązywania, wypowiadania umów o pracę oraz wszelkich sporów z zakresu prawa pracy, pomagamy rozwiązać wszelkie Państwa wątpliwości prawne. Zajmuję się doradztwem w zakresie wyboru optymalnej formy zatrudnienia pracowników. Prowadzę także konsultacje dotyczące klauzuli o odpowiedzialności materialnej pracowników czy zakazie konkurencji, którą może zawierać umowa.

Na gruncie prawa pracy jako Państwa prawnik oferuję profesjonalną pomoc prawną także w przedmiocie sporządzania, opiniowania i weryfikowania pod kątem prawnym umów o pracę, umów zlecenia, umów o zakazie konkurencji. Jako państwa adwokat podejmuję się reprezentacji w procesie przed sądem pracy jak i na etapie przedsądowym, udziału w negocjacjach celem wypracowania jak najlepszego stanowiska dla reprezentowanej przeze mnie strony. Zakresem działalności kancelarii adwokackiej adwokata Magdaleny Górnej obejmuję reprezentowanie Klientów m. in. w sprawach takich jak: nawiązywanie stosunków pracy, rozwiązywanie stosunków pracy, spory przed sądem pracy – zarówno jako pełnomocnik pracowników jak i pracodawców. Jako Państwa adwokat z prawa pracy świadczę fachową pomoc prawną w sprawach o bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę, ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy.

ODWOŁANIA, POZWY

Jako Państwa adwokat zapewniam reprezentację pracownika w sprawach dotyczących odwołania do sądu pracy m. in. od rozwiązania umowy o pracę, od nałożenia kary porządkowej. Jako prawnik sporządzam i popieram przed sądem pozwy o zapłatę odszkodowania, wynagrodzenia, pozwy o przywrócenie do pracy.

W ramach swojej działalności Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Górna świadczy fachową pomoc prawną również na etapie negocjacji z pracodawcą/pracownikiem. Jako pełnomocnik prowadzę także sprawy o mobbing, dyskryminację w miejscu pracy, dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem, dotyczące zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy. Zajmuję się także dochodzeniem prawa do premii pracowniczej oraz sprawami z tytułu wypadków przy pracy, reprezentacją w negocjacjach np. ze związkami zawodowymi. Świadczę profesjonalną pomoc prawną w zakresie wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę.

Sprawy pracownicze należą do spraw bardzo delikatnych, prowadzenie których wymaga od adwokata taktu oraz odpowiedniego podejścia. Jako prawnik w swojej pracy dbam o to, aby komfort moich klientów pozostał niezachwiany. Z wyrozumiałością, cierpliwością oraz fachowym podejściem prowadzę każdą powierzoną mi sprawę. Jestem zdania, iż każdy powinien mieć możliwość dochodzenia i egzekwowania swoich praw. Jako pełnomocnik otaczam więc opieką prawną pracowników, których prawa zostały naruszone, jak i pracodawców.

Jako adwokat specjalizujący się w dziedzinie prawa prawy wiem, iż sprawy pracownicze są sprawami szczególnymi, gdy niejednokrotnie po zakończeniu sporu na sali sadowej strony dalej spotykać się będą w pracy, dlatego tak ważne jest umiejętne ich prowadzenie. Dzięki praktyce i doświadczeniu towarzysząc Klientowi podczas procesu dbam, aby jego interesy zostały kompleksowo zabezpieczone, skutecznie pomagam także w ugodowym załatwianiu sporów. W obliczu towarzyszących silnych emocji niekiedy ciężko jest samym stronom wypracować kompromisowe rozwiązanie, dlatego również na tym polu warto skorzystać z fachowej pomocy prawnej.

Fachowa i rzetelna pomoc z zakresu prawa pracy

Wiedza i doświadczenie z dziedziny prawa pracy pozwala mi dostosować właściwą taktykę prowadzenia sprawy. Jako adwokat od prawa pracy bardzo troszczę się o to, aby w pełni realizować oczekiwania klienta, świadcząc usługi prawne na najwyższym poziomie merytorycznym.

Moją pracę adwokata cechują wysokie standardy moralne. Klienci mojej kancelarii adwokackiej z siedzibą w Łodzi wiedzą, iż mogą mi zaufać, ponieważ zawsze przestrzegam etyki adwokackiej. Dzięki temu mają oni pewność, iż powierzone ich adwokatowi przy okazji prowadzenia sprawy z prawa pracy dane wrażliwe na zawsze pozostaną objęte tajemnicą adwokacką.

Jeżeli zostali Państwo niesłuszne zwolnieni z pracy, pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia lub mają Państwo jakikolwiek problem związany z zagadnieniami prawa pracy – kancelaria adwokacka adwokata Magdaleny Górnej rozwiąże go.

Kontakt
  • Ul. Andrzeja Struga 26 lok. 23, 90-513 Łódź
  • kontakt@adwokatgorna.pl
  • +48 606 245 859
Skontaktuj się ze mną już teraz